fbpx

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van overgewicht?

Overgewicht - Leestijd: 5 minuten

Tegenwoordig heeft een steeds groter deel van de bevolking last van overgewicht. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling die waarschijnlijk veroorzaakt wordt doordat steeds meer mensen een passieve, inactieve levensstijl hebben. Ook het feit dat (ongezond) voedsel steeds makkelijker bereikbaar is, speelt mee in de toename van overgewicht onder de bevolking.

Wat is overgewicht?

In dit artikel bespreken we wanneer men precies spreekt van overgewicht. Vervolgens bespreken we het verschil tussen overgewicht en obesitas. Daarna lichten we enkele veel voorkomende oorzaken van overgewicht toe. Tenslotte leggen we uit wat de mogelijke gevolgen zijn van overgewicht.

Wanneer is er sprake van overgewicht?

Om te bepalen of iemand overgewicht heeft, wordt gekeken naar het BMI van de persoon. BMI staat voor Body Mass Index en wordt berekend door het gewicht in kilogrammen te delen door de lengte in meters in het kwadraat. Er zijn veel websites te vinden met tools om de BMI te berekenen. Daar kunt u uw huidige gewicht en lengte invullen, waarna de tool automatisch uw BMI berekent. Vaak krijgt u hierbij ook een schaal te zien die aangeeft of u een gezonde BMI hebt, of hoe ver uw BMI verwijderd is van een gezonde waarde.

We spreken van overgewicht wanneer een persoon een BMI heeft van boven de 25. Dit getal geeft aan dat het gewicht van een persoon te hoog is in verhouding met de lengte van het lichaam.

Wat is het verschil tussen overgewicht en obesitas?

Overgewicht en obesitas zijn twee termen die door veel mensen door elkaar gehaald worden. Dat is logisch, aangezien ze allebei betrekking hebben op mensen die te zwaar zijn. Van overgewicht is dus sprake bij een BMI van boven de 25. Obesitas is een extremere vorm van overgewicht en wordt daarom ook wel ‘zwaar overgewicht’ genoemd. Iemand heeft obesitas als zijn of haar BMI-getal hoger is dan 30.

Hoewel obesitas dus een ernstigere vorm van overmatig gewicht is dan overgewicht, maakt dit overgewicht niet een minder serieuze aandoening. De weg van overgewicht naar een gezond gewicht is voor veel mensen korter dan de weg van obesitas naar een gezond gewicht. Daarom is het essentieel om overgewicht aan te pakken wanneer dit geconstateerd wordt. Een onafhankelijke diëtist kan u hier bij helpen.

Wat zijn de oorzaken van overgewicht?

Als iemand last heeft van overgewicht, dan kunnen hier meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. Vaak wordt gedacht dat een foutief eetpatroon de enige oorzaak is, maar dat is te kort door de bocht. Zo kunnen genetische factoren ervoor zorgen dat iemand sneller last heeft van een gewichtstoename. Ook omgevingsfactoren kunnen een rol spelen. Kinderen met ouders met overgewicht hebben een grotere kans om zelf ook overgewicht te ontwikkelen.

Uiteraard speelt voeding wel een grote rol in de ontwikkeling van overgewicht. Wanneer iemand meer calorieën binnenkrijgt dan hij of zij verbruikt gedurende de dag, worden de onbenutte calorieën opgeslagen in de vorm van vet. Het eten van voedsel met erg veel calorieën zorgt ervoor dat er al snel meer calorieën geconsumeerd worden dan er verbruikt worden. Hetzelfde geldt voor het drinken van bijvoorbeeld calorierijke frisdranken. Het eten van ongezond en calorierijk voedsel is daarom ook een belangrijke oorzaak van overgewicht voor veel mensen.

Ook een zittende levensstijl is een belangrijke oorzaak van overgewicht voor velen. Iemand die vijf dagen per week op kantoor zit en ‘s avonds thuis op de bank ligt, verbruikt minder calorieën dan iemand die fysiek werk doet en na het werk nog even gaat sporten. Helaas leven steeds meer mensen volgens de eerstgenoemde levensstijl en steeds minder volgens de tweede. Tegelijkertijd is de gemiddelde calorie-inname per persoon niet afgenomen.

Wat zijn de gevolgen van overgewicht?

Overgewicht kent vele negatieve gevolgen voor het lichaam, de gezondheid en de algemene kwaliteit van het leven. Meer dan 200 verschillende soorten lichamelijke en psychische klachten zijn terug te leiden aan overgewicht. Het overgewicht zorgt voor een verhoogde kans op ontstekingen door een disbalans tussen afbrekende en opbouwende/herstellende processen in het lijf, welke resulteren in gezondheidsklachten.

Een van de meest voor de hand liggende gevolgen is het feit dat iemand met overgewicht meer vet en een groter lichaam heeft. Ook veel ziektes zijn toe te schrijven aan het hebben van een ongezond gewicht. Zo is een te hoog gewicht geassocieerd met een hogere kans op verscheidene hart- en vaatziekten, het ontstaan van diabetes type 2, een hoge bloeddruk, enzovoort. Ook deze aandoeningen zijn het gevolg van de onderliggende disbalans die heerst in het lijf van iemand met overgewicht

Naast fysieke gevolgen kent overgewicht ook psychologische gevolgen. Zo ervaren veel mensen met een overgewicht plaag- of pestgedrag vanuit de omgeving. Waar vaak gedacht wordt dat pestgedrag zich alleen afspeelt op school onder kinderen, krijgen ook veel volwassenen te maken met pesterijen op het werk ten gevolge van overgewicht. Daarnaast kan ook emotionele pijn ervaren worden wanneer mensen merken dat zij bijvoorbeeld hun favoriete kleding niet meer passen of hun hobby’s minder makkelijk kunnen beoefenen. Deze ervaringen kunnen leiden tot veel verschillende psychologische aandoeningen. De psychologische gevolgen van overgewicht kunnen erg verschillen per persoon en hoeven niet minder serieus te zijn dan fysieke gevolgen. Tevens worden psychische klachten grotendeels toegeschreven aan de disbalans in het lichaam, want daardoor verloopt de informatieverwerking in de hersenen niet goed.

De oplossing voor overgewicht

Zoals we net benoemden kent overgewicht dus vele (ernstige) gevolgen voor het lichaam en de geest. Daarom is het erg belangrijk om actie te ondernemen wanneer u last hebt van overgewicht. In eerste instantie denken de meeste mensen dat simpelweg meer bewegen de oplossing is om van overgewicht af te komen. Door meer te bewegen worden meer calorieën verbruikt, dus dan val je vanzelf af is de gedachte. Feit is dat er heel veel bewogen moet worden om een kilo kwijt te raken. Bovendien moet er tegelijkertijd op de voeding gelet worden. Als u door al dat extra sporten meer gaat eten, dan gaat u er nog steeds niet op vooruit.

Uw eetpatroon aanpassen is dus erg belangrijk als u wilt afvallen. Prodimed kan u hierin assisteren. In ons evidence-based programma brengen we u naar een gezond gewicht in drie stappen.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Neem contact op en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan!

Plan uw afspraak