fbpx

Is intermittent fasting goed voor u?

Dieet - Leestijd: 6 minuten

Intermittent fasting is kortweg een periode van vasten en eten die elkaar afwisselen. Er zijn verschillende vormen van afwisselend vasten. Bijvoorbeeld om de dag vasten of vasten voor een bepaalde periode. De meest beoefende vorm van intermittent fasting is een periode waarin 16 uur gevast wordt en er 8 uur de tijd is om te eten. Het meest gebruikelijke voor deze methode is om de vaste periode rond 13 uur te verbreken en na 21 uur de vaste periode weer te starten. Voor de gezondheidsvoordelen maakt het echter niet uit of de etens-periode van 11 tot 19 uur loopt of van 13 tot 21 uur.

Andere vormen van intermittent fasting die beoefend worden, zijn om de dag vasten of periodiek vasten. Om de dag vasten houdt in dat er de ene dag minder dan 25% van de energiebehoefte wordt ingenomen. De andere dag mag de volledige energiebehoefte gegeten worden. Bij periodiek vasten wordt er één of twee dagen per week gevast. De andere vijf of zes dagen van de week wordt het normale voedingspatroon gevolgd.

Ook is er een intermittent fasting methode die ‘fat fasting’ wordt genoemd. Bij fat fasting worden er in de vastenperiode alleen calorieën uit vetten geconsumeerd. Er wordt in de vastenperiode dus wel gegeten, maar met een beperking tot vetten. Wanneer intermittent fasting wordt ingezet om af te vallen is deze methode echter minder geschikt. Vetten bevatten namelijk een hoge calorische waarde per gram en ze zorgen voor een laag verzadigingsgevoel. Hierdoor is het gemakkelijk om er te veel van te eten, waardoor de dagelijkse energiebehoefte gemakkelijk overschreden wordt.

Wanneer wat u eet gedurende het eetraam (de periode van eten) tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen veroorzaakt, dan kunnen bloedwaardes in het lichaam niet goed stabiel gehouden worden onder invloed van hormonen gedurende de uren van vasten. Tijdens het vasten zal er dan uitputting en afbraak van gezond weefsel plaatsvinden. Dit zal een opstapeling van afvalstoffen en een steeds lager verbruik in het lichaam tot gevolg hebben.

Waar kan intermittent fasting bij helpen?

Intermittent fasting kan zorgen voor gezondheidsvoordelen. Zo kan intermittent fasting helpen bij het controleren van het gewicht en het zou een preventieve werking kunnen hebben op verschillende aandoeningen en ziektes.

Wanneer gedurende de uren van vasten geen tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen heersen, dan schakelt het lichaam na een vastenperiode van circa 12 tot 24 uur over van de glucoseverbranding naar vetverbranding. Hierdoor zou er vet verloren kunnen worden met behoud van spiermassa. Echter, de mogelijkheden hierin zijn afhankelijk van persoonlijke factoren zoals leeftijd, gewicht, geslacht, fysiek activiteitsniveau en hoe snel uw stofwisseling werkt. Ook is vet verbranden in plaats van glucose alleen mogelijk als de bloedwaardes in het lichaam stabiel laag gehouden kunnen worden onder invloed van hormonen, wat alleen mogelijk is zonder tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen.

Er zijn veel onderzoeken gedaan op dieren die aantonen dat intermittent fasting gunstige preventieve effecten zou hebben op ziektes en aandoeningen zoals kanker, parkinson en alzheimer, hart- en vaatziekten, astma, diabetes en multiple sclerose (MS). Zo werd er bij muizen ontdekt dat het lichaam tijdens het vasten beschadigde cellen opruimt, ook wel autofagie genoemd. Bij het onderzoek over muizen met kankercellen werd geconstateerd dat het lichaam gedurende vastenperiode meer beschadigde cellen opruimt. Dit resulteert in een afremming van de tumorgroei. Ook autofagie is enkel aan de orde wanneer gedurende het vasten de bloedwaardes stabiel laag gehouden kunnen worden en er geen tekorten in essentiële stoffen heersen in het lichaam. Alleen dan kunnen cellulaire herstelprocessen uitgevoerd worden. Bij Prodimed houden we hier strikt rekening mee.

Dit soort onderzoeken uitvoeren op mensen is onethisch en wordt daarom niet goedgekeurd. De uitgevoerde onderzoeken op dieren kunnen daardoor niet volledig gegeneraliseerd worden naar de menselijke populatie.

Is intermittent fasting gezond?

Intermittent fasting kan gunstige gezondheidseffecten hebben indien er geen tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen veroorzaakt worden. De voordelen van intermittent fasting zijn dus afhankelijk van wat er gegeten wordt gedurende de momenten van eten. De gezondheidsvoordelen die intermittent fasting met zich mee kan brengen, zijn onder andere gewichtsverlies en een verlaagde kans op bepaalde aandoeningen en ziektes (zoals hierboven al benoemd).

Gewichtsverlies vindt echter alleen plaats wanneer er minder calorieën geconsumeerd worden dan er verbrand worden door het lichaam. Bij intermittent fasting is het de bedoeling dat de gebruikelijke hoeveelheid calorieën wel geconsumeerd wordt, maar in een korter tijdsbestek. Echter, men zit hierdoor al sneller vol en het is dus gemakkelijker om onder de energiebehoefte te eten. Let wel, gewichtsverlies zal ook bij een lage calorie-inname niet aan de orde zijn wanneer er tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen heersen in het lichaam (het verbruik in het lichaam is dan slecht).

Ook zorgt het bij veel mensen voor rust in het hoofd. Doordat er maar in een bepaald raamwerk van tijd gegeten mag worden, hoeft er alleen op die momenten aan voeding gedacht te worden. De rest van de tijd kunt u uw energie aan andere dingen besteden. Echter, ook hier geldt weer dat dit niet aan de orde is wanneer er tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen ontstaan in het lichaam. De bloedwaardes kunnen dan niet goed stabiel gehouden worden en gedurende de uren van vasten zal er dan juist sprake zijn van een enorme geestelijke en lichamelijke onrust.

Gewichtsverlies kan voor positieve gezondheidseffecten zorgen, zoals verlaagde kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en minder gewrichtsklachten. Echter, blijvend gewichtsverlies door intermittent fasting is nog niet veel onderzocht. Hierover valt dus nog niet veel te zeggen. Daarnaast is het meeste onderzoek dat gedaan is naar de effecten van intermittent fasting op bepaalde ziekten, uitgevoerd op dieren. Er is nog geen onderzoek dat heeft gekeken naar de langetermijneffecten van intermittent fasting, dus zijn de gezondheidsresultaten die zijn aangetoond niet zeker op de lange termijn.

Echter, intermittent fasting kan wel degelijk bijdragen aan een gezonde levensstijl als het vasten zorgt voor minder tekorten in vocht en essentiële stoffen en meer rust en balans. Wanneer het vasten zorgt voor grotere tekorten, dan kent het vasten op deze manier juist nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Wat is het effect van urenlang vasten op de stofwisseling in je lichaam?

Een versnelde stofwisseling zou zorgen voor een snellere vertering van voedingsstoffen en daarbij gewichtsverlies. Een langzame stofwisseling zou juist zorgen voor vetopslag en gewichtstoename

Een veel verspreide fabel luidt dat tijdens het vasten de stofwisseling stopt of vertraagt. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat de stofwisseling versnelt na een periode van vasten. Echter, de stofwisseling versnelt pas na een periode van 36 tot 48 uur van vasten. Maar vertragen of helemaal stoppen doet de stofwisseling ook niet meteen. Pas na meerdere dagen zonder voedsel zal de stofwisseling iets vertragen. Wanneer er daarna weer eten geconsumeerd wordt, komt de stofwisseling snel weer op de normale werkingssnelheid.

Bij lichamelijke activiteit, ziekte of veel hersenactiviteit verhoogt de stofwisseling ook. Wanneer het normale leefpatroon met voldoende lichamelijke beweging dus gevolgd blijft worden tijdens de perioden van vasten, zal de stofwisseling niet te snel vertragen.  Wel is dit weer afhankelijk van eventuele tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen.

Een andere fabel is dat ontbijt zou helpen met het ‘opstarten’ van de stofwisseling. Dit is niet waar, want de stofwisseling werkt de hele dag door. Het eten van een ontbijt kan wel de spijsvertering op gang brengen, maar eerder op de dag beginnen met eten zorgt dus niet voor het ‘op gang brengen’ van de stofwisseling. Het lichaam kan zelf stoffen vormen (niet-essentiële stoffen genaamd) wanneer het goed voorzien is in vocht en essentiële stoffen. Met deze niet-essentiële stoffen wordt de stofwisseling op gang gehouden, ook in uren dat u niks eet. Zodra er echter tekorten in vocht en essentiële stoffen ontstaan, dan is het lichaam hier niet goed meer toe in staat.

Er kan dus geconcludeerd worden dat intermittent fasting an sich minimaal effect heeft op de stofwisseling. De stofwisseling werkt immers de hele dag door. Echter, bij extreem lange vasten periodes van 36 tot 48 uur kan de stofwisseling verhogen. Dit leidt tot snellere vertering van voedingsstoffen en mogelijk gewichtsverlies. Wanneer er meerdere dagen achter elkaar niet gegeten wordt, kan de stofwisseling iets vertragen. Stoppen doet de stofwisseling echter nooit. Bij intermittent fasting hoeft er dus geen rekening gehouden te worden met het ‘opstarten’ van de stofwisseling betreft het kiezen van de starttijd van het eet-raamwerk.

Belangrijk is om u te allen tijde tijdens het eetraam te richten op het oplossen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen.

Wilt u meer weten over intermittent fasting en of het interessant is voor u? Neem contact op en wij voorzien u graag van meer informatie tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan uw afspraak