fbpx

Psychische klachten: wat is de oorzaak en hoe herken je ze?

Mentale gezondheid - Leestijd: 6 minuten

Psychische klachten kunnen voorkomen bij zowel kinderen als volwassen. Deze klachten zijn niet leeftijdsgebonden en kunnen vrij plotseling een rol gaan spelen. Als u zelf last heeft van psychische klachten, dan heeft dit vooral invloed op uw uiting van emoties, uw algemene gedragingen en op de manier van denken.

Psychische klachten zijn zeer uiteenlopend. Dit geldt voor zowel de mate als voor de uiting ervan. Precies hetzelfde geldt voor de oorzaken daarvan. Er is niet één en dezelfde oorzaak voor psychische klachten. Deze oorzaken kunnen tijdens uw jeugd plaatsgevonden hebben, maar ook daarna tijdens uw volwassen leven.

Wat is de oorzaak van psychische klachten?

Verschillende oorzaken die psychische klachten als gevolg hebben, zouden de volgende kunnen zijn:

 • Misbruik
 • Mishandeling
 • Pestverleden
 • Gescheiden ouders
 • U heeft familieleden die psychische klachten hebben of hebben gehad in het verleden
 • Overleden dierbare
 • Geldzorgen
 • Verslaving(en)
 • Tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen en daardoor een slecht verlopende ontvangst, verwerking en integratie van informatie in de hersenen

De oorzaak van uw psychische klachten is niet geheel onbelangrijk. Door de oorzaak in kaart te brengen voor uzelf, wordt u in staat gesteld om met uw klachten om te gaan en om hier effectief aan te werken. Deze kunt u zelf of met behulp van een hulpverlener in kaart brengen. Daar leest u later meer over.

Behalve dat er oorzaken zijn, kunt u eveneens symptomen ervaren die deze klachten met zich meebrengen. Dit kunnen de volgende zijn:

 • Concentratieproblemen
 • Slapeloosheid
 • Opgejaagd gevoel
 • Verlies van eetlust
 • Meer eetlust
 • Sombere gedachten
 • Futloos
 • Geen zin in sociale activiteiten
 • Emotioneel

Wat is de invloed van psychische klachten op de uitvoering van de stofwisseling?

U zult wellicht niet direct het verband leggen tussen psychische klachten en de uitvoering van de stofwisseling. Toch hebben deze twee aspecten wel degelijk met elkaar te maken. Sterker nog, deze kunnen nauw met elkaar in verbinding staan.

Zo is gebleken dat de uitvoering van de stofwisseling minder goed zal verlopen op het moment dat u psychische klachten ervaart. Deze kunnen maken dat u zich gestrest, gespannen en emotioneel voelt. Stress en gespannenheid hebben een verstorend effect op het verloop van uw stofwisseling. Het verbruik in uw lijf kan als gevolg daarvan langzamer of sneller gaan werken.

Hetzelfde geldt wellicht voor uw slaapritme. Door slapeloosheid krijgen uw lichaam en geest niet voldoende rust en nauwelijks de kans te herstellen. Ook dit zorgt vervolgens voor een slechter verloop van de stofwisseling.

Op het moment dat u kampt met psychische klachten, kan de uitvoering van uw stofwisseling eveneens een symptoom zijn dat vervolgens de kop opsteekt. Dit heeft vervolgens invloed op uw gewicht en op uw vetmassa.

De stofwisseling kan enkel gereguleerd worden onder invloed van hormonen, wanneer de ontvangst, verwerking en integratie van informatie in de hersenen goed verloopt. Vanuit de hersenen worden hormoon producerende organen aangestuurd welke van invloed zijn op de regulatie van de stofwisseling.

Wanneer er tekorten heersen in vocht en essentiële voedingsstoffen in het lijf, zullen de bloedwaardes verstoord raken en kan informatie daarover niet goed ontvangen, verwerkt en geïntegreerd worden in de hersenen. Hierdoor kunnen de verstoorde waardes niet goed hersteld worden en zal het basaal metabolisme slecht verlopen.

Wat is de invloed van psychische klachten op uw gewicht en vetmassa?

Ieder persoon ervaart psychische klachten op een andere manier. U kunt niet alleen aankomen; ervan afvallen is ook een veelvoorkomend verschijnsel.

Als u chronische stress ervaart, komt het stresshormoon cortisol vrij. Het beperkt de opname van vocht en voedingsstoffen in de hersenen en zorgt voor een verslechterde ontvangst, verwerking en integratie van informatie in de hersenen. Het hormoon zorgt niet alleen voor een opgejaagd gevoel, maar ook een toename van uw eetlust. Dit betekent dat de drang naar – vooral ongezond – voedsel groter wordt. Doordat u meer gaat eten en niet let op uw voedingsstoffen, kunt u aankomen in gewicht en wordt uw vetmassa vergroot.

Daarbij speelt ook de uitvoering van de stofwisseling een rol. Zodra deze slechter gaat verlopen als gevolg van chronische stress en voedingsstoffen niet goed verbruikt kunnen worden, neemt uw lichaamsgewicht toe. Daartegenover staat dat er ook veel mensen zijn die een verminderde eetlust ervaren en daardoor veel gewicht verliezen. Hoe het ook zij, beide aspecten zijn niet bevorderlijk voor uw gezondheid.

Het vrijkomen van cortisol is in eerste instantie niet erg of gevaarlijk. Mocht dit echter langere tijd aanhouden, dan zou dit nadelige gevolgen voor uw gezondheid kunnen hebben. Zo vergroot stress de kans op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten.

Wat is de invloed van voeding op het ontstaan van psychische klachten?

Vrij recent onderzoek heeft uitgewezen wat de invloed van voedsel op het ontstaan van psychische klachten is. Ook hieruit blijkt dat hier wel degelijk een connectie tussen zit.

Ongezonde producten houden psychische klachten niet alleen in stand, maar ook het ontstaan daarvan speelt mee. Zo zou ongezond voedsel de kans op het ontstaan van psychische klachten vergroten. Ongezonde producten beschikken niet over de juiste voedings- en bouwstoffen die uw lichaam nodig heeft. Ze veroorzaken tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen en daardoor een slechte ontvangst, verwerking en integratie van informatie in de hersenen.

Zo daalt uw energielevel en kunnen uw hormonen volledig uit balans raken. Dit betekent dat psychische klachten eerder op de loer liggen dan wanneer u een gezond voedingspatroon hanteert.

Er zijn echter geen garanties. Ook als u gezond eet en leeft, kunt u te maken krijgen met dergelijke klachten. Gezond eten in brede zin garandeert niet het oplossen van tekorten in essentiële voedingsstoffen en garandeert dus ook geen stabiele bloedwaardes en balans en een goed verlopende ontvangt, verwerking en integratie van informatie in de hersenen. Daarom is kennis ontzettend belangrijk bij Prodimed.

Advies om het ontstaan van psychische klachten zoveel mogelijk te voorkomen

Psychische klachten zijn niet te voorkomen – ongeacht uw levensstijl en eetpatroon. Het kan tenslotte iedereen overkomen. Wel kunt u de mate hiervan beperken en zoveel mogelijk voorkomen. Hier zijn enkele adviezen voor die u kunt volgen:

 • Beperk uw stresslevel. Ook buiten psychische klachten om is het belangrijk om uw stresslevel te beperken. Zo kunt u voorkomen dat psychische klachten grip op u krijgen of zelfs verergeren. U kunt zelf bepalen hoe en waar u ontspanning zoekt. Wellicht leest u graag een boek, heeft u een hobby of vindt u het prettig om te sporten.
 • Professionele hulp. Hebben uw klachten impact op uw dagelijks leven? Dan is het verstandig om hier professionele hulp voor te zoeken. Uw hulpverlener kijkt met u wat de oorzaak is van uw klachten en hoe u hier het beste mee kunt omgaan.
 • Verlaag uw cortisol. De beste manier om cortisol tegen te gaan, is door endorfine vrij te laten komen, het gelukshormoon. Endorfine komt vrij tijdens sport en bewegen. Het is hierbij aan te raden om minimaal een half uur per dag te bewegen. Let wel: het is van belang dat er geen tekorten in vocht en essentiële stoffen heersen in het lijf. Een goede werking van anti-stress stoffen is enkel aan de orde wanneer er geen tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen heersen in het lijf.

Wilt u meer informatie omtrent psychische klachten omdat u of iemand in uw omgeving deze ervaart? Neem contact met ons op en vraag een gratis en geheel vrijblijvend adviesgesprek bij ons aan.

Plan uw afspraak