fbpx

Disclaimer

Disclaimer

Prodimed BV (KvK nummer: 17181478), hierna te noemen Prodimed. Prodimed behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud te wijzigen of onderdelen te verwijderen, zonder voorafgaande toestemming van de gebruikers.

Beperkte aansprakelijkheid

Prodimed actualiseert de inhoud van de website zo vaak mogelijk. Desondanks is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De materialen kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder mededeling van Prodimed. De genoemde prijzen op de website van Prodimed zijn onder voorbehoud van type- en programmeer fouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website berusten bij Prodimed. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om (delen van) deze website (zoals afbeeldingen, video’s, applicaties) te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te kopiëren of te distribueren zonder schriftelijke toestemming van Prodimed.

Claims en ervaringen

De ervaringen en reviews zijn afkomstig van echte personen. Prodimed controleert de verhalen op grammatica en verwijderd claims die in strijd zijn met de Europese EFSA wetgeving. De inhoud en context van de verhalen zijn persoonsgebonden.

Plan uw afspraak